Ngày 18/12/2020 vừa qua, cô Lù Thị Giang thay mặt cho giáo viên khối 4 Trường TH Thanh Kim đã thực hiện thành công chuyên đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM Môn khoa học lớp 4 cấp trường. Về dự với chuyên đề có đầy đủ các đồng chí trong BGH nhà trường, TCM cùng tập thể giáo viên trong trường.

Mục đích của chuyên đề là tạo điều kiện cho giáo viên được cùng nhau xây dựng tìm ra phương pháp dạy học STEM hiệu quả. Thông qua chuyên đề giáo viên nắm được hình thức tổ chức dạy học STEM phát huy được tính tích cực của học sinh và nâng cao chất lượng giảng dạy.